Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Un aspecte clau en la metodologia proposada per la Comunitat Zoom es l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits a la Agenda 2030 de l’ONU.

Els materials de cada llibre de la Comunitat Zoom tracten, des de punts de vista diversos, qüestions tan urgents i inajornables com la importància d'una educació inclusiva, la necessitat de garantir el menjar i l'aigua a tothom o bé la lluita contra el canvi climàtic.

El nostre objectiu és ajudar-te a educar persones conscients dels grans problemes que afecten la nostra societat, capaces de mostrar-se solidàries i proactives a l'hora d'aportar solucions.

Comunitat ZOOM Comunitat ZOOMDisseny Universal d’Aprenentatge - DUA

El Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) és un enfocament que permet adaptar qualsevol unitat didàctica a les capacitats, el nivell i les possibilitats de cada estudiant:

 • "Activitats estrella" en cada unitat temàtica amb diversos nivells de dificultat.
 • Eines per a l’atenció individualitzada i el reforç.
 • Personalització de l’aprenentatge.
 • Gran varietat de recursos i propostes de feina.
 • "Gimnàs”: activitats digitals de reforç.
Comunitat ZOOM Comunitat ZOOMEducació inclusiva

El disseny de l'estructura curricular flexible de ZOOM es regeix pel principi d'educació inclusiva i minimitza les barreres d'aprenentatge i afavoreix el desenvolupament de competències transversals que fomenten la participació social i la cura del planeta.

És fonamental que els continguts i les activitats fomentin la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat per desmuntar prejudicis, estereotips i actituds de tipus discriminatori.

Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM

El Projecte Comunitat Zoom es basa en un tractament integrador dels continguts i les imatges, que té en compte la diversitat i la pluriculturalitat i dona especial visibilitat a les figures femenines.

Plurilingüisme

La diversitat lingüística ens ofereix la possibilitat de veure i entendre el món des de perspectives diferents.

Els continguts del Projecte Comunitat Zoom es basen en el respecte de les llengües oficials com a font de riquesa, aprenentatge de noves cultures i tolerància vers la diversitat.
Metodologia competencial

Situacions reales

Es treballen els continguts a partir d'una situació d'aprenentatge real. Aquest aprenentatge significatiu s'aplica a diferents contextos per desenvolupar les competències.

Rutines de pensament

Estructures i estratègies que permeten a l'alumnat generar pensaments, analitzar, reflexionar i raonar sobre el propi aprenentatge.

Comunitat ZOOM
Reptes

A partir de reptes motivadors, l'alumnat s'involucra en les activitats i desenvolupa autonomia. La resolució de problemes afavoreix la comprensió lectora i la participació.

Steam

L'enfocament STEAM garanteix el desenvolupament d'un coneixement transversal. Ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques es treballen de manera interdisciplinària per assolir un aprenentatge significatiu.


Aprendre a aprendre

Fomentem la implicació de l'alumnat en el propi aprenentatge per tal que pugui construir coneixement a partir de les seves experiències.
Pensament visual

Plantegem nombroses activitats on el suport visual facilita la comprensió dels problemes i de les solucions corresponents.
Treball cooperatiu

Amb l'objectiu d'assolir un objectiu comú, es fomenten la responsabilitat compartida i el diàleg per trobar la solució als problemes.
Gamificació

Integrar el joc en les activitats d'aula permet involucrar l'alumnat en l'aprenentatge, alhora que incentiva la concentració i la motivació.
Classe Inversa

Trasllada determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula amb la finalitat de potenciar altres processos d'adquisició i practicar-los després dins l'aula.
Treball emocional

Facilita el procés d'alfabetització emocional a partir del control del cos i la ment.

Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM Comunitat ZOOMMaterials Digitals

I a més, a la nostra plataforma trobaràs la versió digital de tot el projecte amb molts recursos.


Comunitat ZOOM
GIMNÀS

Banc d'exercicis autocorregibles, pensats específicament per ser realitzats en l'ENTORN DIGITAL.

Comunitat ZOOM
MEDIATECA

Banc de recursos audiovisuals (vídeos, àudios, animacions...) per consolidar, repassar i reforçar conceptes de les diferents àrees.

Comunitat ZOOM
ATREVEIX-TE AMB LES TIC
(NOMÉS PER A PRIMER I SEGON)

Es plantegen activitats destinades a practicar i millorar la competència digital en cadascuna de les àrees.

Comunitat ZOOM
ÀUDIO

Activitats d'àudio per millorar la comprensió oral i l'escolta activa.

Comunitat ZOOM
DETECTIUS A LA XARXA

Activitats per practicar l'elaboració d'informes mitjançant la recerca a la xarxa.

Comunitat ZOOM
BIBLIOTECA AL NÚVOL
(NOMÉS PER A LLENGUA)

Varietat de textos per treballar les habilitats pròpies de la lectura en dispositius digitals.

Comunitat ZOOM
TICHING

Recursos que permeten treballar sobre continguts del tema.Llengua catalana y literatura

Comunitat ZOOM Comunitat ZOOM Paraules, lletres i sons 1 Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM Comunitat ZOOM Llengua 3 Llibre de consulta Comunitat ZOOM Llengua 3 Quadern d'aprenentatge
Comunitat ZOOM Comunitat ZOOM Comunitat Zoom LLengua 5 Llibre de lectura Comunitat Zoom LLengua 5 Quadern d'aprenentatge
Altres materials per Llengua

 • Lectures competencials
  També en balear
 • Comprensió lectora
  També en balear
Comunitat ZOOMLengua Castellana y Literatura - NUEVO ZOZÓ

Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM

Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM
Altres materials per Lengua Castellana y Literatura

 • Lectures competencials
 • Comprensió lectora
Comunitat ZOOM Comunitat ZOOM Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOMMatemàtiques

Comunitat ZOOM Comunitat Zoom Matemàtiques 1 Comunitat Zoom Practicamat 1 (1.1,1.2,1.3)
Comunitat ZOOM
Comunitat ZOOM Comunitat Zoom Practicamat 3 (3.1,3.2,3.3)

Comunitat ZOOM Comunitat Zoom Practicamat 5 (5.1,5.2,5.3)
Altres materials per
MATEMÀTIQUES

 • Matemàtiques competencials
Comunitat ZOOM


Avaluació Vicens Vives

Avalua al teu alumnat per competències amb la nostra plataforma digital (by )


 • Avaluació inicial i grupal.
 • Avaluació contínua.
 • Generació d’informes competencials.
 • Rúbriques d’avaluació.
Comunitat ZOOMRecursos per al professorat

Per ajudar-te amb les classes t'oferim els següents materials, que trobaràs dins el teu accés exclusiu a l’ÀREA DOCENT:PROJECTE CURRICULAR COMPETENCIAL:

 • Marc general.
 • Programació competencial.
 • Programació d'aula.

PROJECTE DUA. MATERIALS D’ACOMPANYAMENT:

 • Guia didàctica: orientacions didàctiques y solucionari.
 • Quadern per a la personalització.
 • Metodologies actives.
 • Situació d’aprenentatge.
 • Planificació del curs per sessions.