Adaptat a la LOMLOE

COMUNITAT ZOOM

Un projecte complet per afrontar l'educació primària de manera global.

Adaptat als desafiaments de l’educació del segle XXI: Objetius de Desenvolupament Sostenible, Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA), Educació Inclusiva, Plurilingüisme, Situacions, Sabers, Reptes i Competències i amb una especial atenció a l’Avaluació Competencial.